Avainsana-arkisto: Tiede

Tieteen rajallisuus, tekoäly (eri juttu)

Jos kaiken teoria löydetään, kelpaako se kaiken ennustamiseen?

Yle radio 1, tiedeykkönen pe 13.1.2017 uusinta 4.7.2017 Fyysikot etsivät niin sanottua kaiken teoriaa, joka selittäisi maailmankaikkeuden aineen rakenteen ja vuorovaikutukset ”yhden katon alla”. Jos tällainen teoria löytyisi, mihin se kelpaisi? Kelpaisiko se ennustamaan tai selittämään jopa ihmisen biologiaa tai toimintaa?

Keskustelijoina ovat prof. Kai Nordlund, dos. Syksy Räsänen ja prof. Ilpo Vattulainen Helsingin yliopistosta.

((Atomi koostuu protoneista, neutroneista ja elektroneista. Nämä taas koostuvat kvarkeista.))

Hapen kulku tuntemeton ilma – keuhkot – veri (Happiatomi jo liian monimutkainen vuorovaikutuksineen, tietokoneiden kapasiteetti ei riitä.)

Vesi: ei ymmärretä mitä vesi on.

Näkeminen ymmärretään: siinä vain yksi fotoni (kvantti) vaikuttaa yhteen molekyyliin.

Supertietokoneilla on päästy ”ymmärtämään” vain kvarkista protoniin. Siis protoni on suurin yksikkö, joka tunnetaan/ymmärretään (kaikki vuorovaikutukset tunnetaan).

Einstein: 1915 yleinen suhteellisuusteoria pätee yhä, ei ole todettu poikkeamia.

1916 gravitaatio, karkeampi kuin edellinen

Newton 1600-liuku: painovoimalaki pätee(?)

Pimeäaine vetovoima, pimeäenergia hylkimisvoima, näitä tutkitaan.

Näin ollen emme pysty mitenkään selittämään edes ihmisen biologiaa saati sitten käyttäytymistä. Edelleen kun mennään hyvän ja pahan selvittämiseen, jopa Jumalan olemukseen, niin tämähän on meille ihmisille täysin mahdotonta, kun supertiekoneillakaan ei päästä käsiksi kuin yhden älyttömän pienen protonin ”käyttäytymiseen”.

Olemme siten täysin riippuvaisia ulkopuolisesta ilmoituksesta. Samaan tapaanhan on koko universumimme käyttäytyminen termodynamiikan toisen lain mukaan mahdoton ilman ulkopuolista energiaa? Katso alempana ajatusleikki kohtaa!

Raamatun Jumalan ilmoituksen mukaan Jeesus on tie, totuus ja elämä. Toisin sanoen vain Jumalan Sana voi antaa meille tietoa mm. Hänestä itsestään ja siitä miten meidän ihmisten tulee/kannattaa elää. Vain hänen avullaan ihminen pystyy elämään kunnolla (Äiti Teresa, Martin Luther King ….). Vain Hän kykenee muuttamaan ihmisen ”hyväksi” (”Linu” Loikkanen, entinen murhamies, Jukka Tolonen, entinen narkomaani ….). Tässä perusteluja, miksi se ulkopuolinen ilmoitus tulee nimen omaan Raamatun Jumalalta. Myös erittäin hyvä perustelu Raamatun puolesta on uskovien vainoaminen. Hehän ovat järjestelmästä riippumatta yhteiskunnan kannalta parhaita jäseniä. Eivät valehtele, varasta, kierrä veroja, ryyppää, ovat uskollisia esivallalle, jollei se vaadi Raamatun vastaisia tekoja jne. Tämä järjettömyys jää muuten vaille selitystä. (Samoin juutalaisten vainoaminen vaikka esim. Nobeleita heillä paljon enemmän kuin muilla.)

Kuinka liberaaliteologi voi tietää mikä Raamatussa on totta (eli Jumalasta) mikä ei?

Miten koulun ”seksioppaan” kirjoittajat tietävät mikä on luonnollista?

Ajatusleikki: ulottuvuuksia 1 (viiva), 2 (taso), 3 (avaruus), 4 (”Jumala”)                     este (+) = esteen kierto ulottuvuun n kautta  1 piste +2,  2 neliö +3,  3 kuutio +4  paksuus”  kaikilla (viiva, taso, avaruus) on 0

Esim. olemme neliön sisällä, mutta voimme päästä sieltä pois 3. ulottuvuuden kautta hyppäämällä viivan yli. Jos jokin täyttää 3. ulottuvuuden (tason ylä- ja alapuolen, on se joka paikassa tasosta 0. etäisyydellä eli kaikkialla läsnä, mutta tasossa elävän saavuttamattomissa! Jos olemme kuution sisällä, voimme päästä sieltä pois 4. ulottuvuuden kautta. (Olisipa se mahdollista, niin ei tarvittaisi ovia eikä ikkunoita. Rakentaisimme vain tikkaat neljännen ulottuvuuden kautta ulos ja sisään, sekä johtaisimme valon ulkoa vastaavasti sisään.) Ymmärtääkseni asiantuntijoita, tiedemiehiä kannattaa kuunnella tämän maailman asioissa, mutta uskonasioissa ei, koska emme pääse kosketuksiin 4. ulottuvuuteen. Kannattaa kysellä Jumalalta suoraan, jospa Hän ottaisi yhteyttä tänne 3. ulotteisuuteemme. Toinen mahdollisuus on kuunnella heitä, joihin Jumala on jo ollut yhteydessä.

Tekoäly mullistaa työelämän, robotit.

Yle1 Tiedeykkönen 28.4.2017 dos. Osmo Kuusi 1. Eettisyys = uskonnollinen maailma 2. Turvallisuus 3. Elämän mielekkyys    Kohdat 1–3 hidastavat, jopa estävät kehityksen, mutta tietenkin pakko huomioida

Yle1 Leikola ja Lähde 28.4.2017 elikeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen ja psykologian prof. Göte Nyman     Kaikkien maiden robotit liittykää yhteen.    Tekoäly: parhaat mahdollisuudet pärjätä kehityksessä ovat Suomella ja Virolla. (automaatio luo työtä) Robotisaatio iskee tosi kovalla voimalla vähemmän kehittyneihin maihin. (muutos tosi nopea) Nyt meillä lähes 300 000 yksityisyrittäjää, joskus ennen vain 100 000. Nopea robotisaation (esim. Google) seurauksena tuho lähialueilla. Hirveetä! Miten tuostakin aiotaan selvitä? Keskustelijat eivät puuttuneet tähän kysymykseen. ”Riemuitsivat” vain oletetusta Suomen tulevasta menestyksestä.

Suomi kuntoon

Jos seuraavat neljä asiantuntijoiden esittämää juttua radiossa otettaisiin vakavasti ja tehtäisiin niiden mukaiset korjaukset, niin mikäpä ois eläessä. Tähän astisesta touhustamme päätellen tämä ei tapahdu, vaan useimmille on tärkeämpää oma tai oman ryhmän etu. Nuorten (kuten myös lasten ja vanhusten) hyvinvoinnista ei ole niin väliä. Esimerkiksi tasokurssien poistamisen yhteydessä 1985 todettuihin tarpeeksi pieniin ryhmäkokoihin ei ole vieläkään päästy. Viimevuosina on tilanne vain huonontunut.

Katoaako sivistys kun viihde jyllää?
Yle Radio1 21.7 2015. Professori (uskontotiede) Rene Gothoni Helsingin yliopistosta ja professori Kalle Michelsen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä Kimmo Pietiläinen.
Sivistyshenkilöt nyt hajallaan. Sata vuotta sitten ajateltiin koneiden tuomaa vapaa-aikaa käytettävän itsensä sivistämiseen. Kylän sivistäjä oli opettaja, sitten rakennettiin työväentalot ja nuorisoseurantalot. Kukin harrasti aatteensa mukaista sivistystä. Nykyään talot purettu. Viihde hävittänyt sivistyksen. Mitä viihdyttävämpää, sitä parempaa. Tulikin sivistyneiden sijaan joutilasluokka, kuten pelättiinkin käyvän.Tiede ei enää vastaa kysymykseen; miksi näin on? Jäädään monien selitysten ja mielipiteiden varaan.

Tiede ja poliittinen päätöksenteko, luovuus
Yle Radio1 Tiedeykkönen ti 7.7 2015 (uusinta kesältä 2014)
Rene Gothoni Kalle Michelsen pohtivat luovan prosessin olemusta. Millaisiin kysymyksiin tarvitaan luovuutta juuri tällä hetkellä? Toimittajana Sisko Loikkanen.
Ajatuksia viimeisiltä minuuteilta.
Tiedemiehistä tehdään tiedesankareita ja tieteenteko (luovuus) jää pois.
Tiede nykyisin ainoaa luotettavaa tietoa, sekin pirstaloitunutta ja epäjärjestelmällistä.
Sata vuotta sitten olivat kirkko, uskonnot, ideologiat, joilla oli legitimiteettiä ja joilla voitiin muuttaa arvoja, normistoja. (Yksinkertaisimmillaan legitimiteetti tarkoittaa järjestelmän hyväksymisenarvoisuutta kansalaisten silmissä.) Nyt tällaisia ei ole. Esim. työväenliike menettänyt ideologiansa.
Tapahtunut luovuuskato, ollaan kädettömiä ongelmien ratkaisemisessa.
Olisi koulutusta. Onko tiede ollut alun alkaenkaan se, joka meidät pelastaa? (ollut pelastuksen avain?)
Tieto ja päätöksenteko eivät kohtaa, ovat eriytyneet. Poliitikot eivät käytä riittävästi tiedettä. Poliitikot päättävät ideologiansa perusteella. Ei ole tiedeministeriä. Instanssi, jossa tieteilijät ja poliitikot kohtaisivat, puuttuu.
Demokratia: Tiede on yksi maailman epädemokraatisimmista instituutioista, täysin epätasa-arvoinen. (Maapallo on kuution mallinen, jos enemmistö on sitä mieltä. J. Kurosen lisäys)
Tutkimuksen tuloksia ei synny äänestämällä vaan tekemällä.
Haasteita: Ilmastonmuutos, Monikulttuurisuus valtava haaste, Nuorisotyöttömyys on maailmanloppu, sille ei löydetä mitään ratkaisua

Pakolaisongelma (Eurooppa) 7.10.2015 Yle1
Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi
-elintasoerot tasoitettava
-meidän elintasomme ei säily
-demokratian vienti epäonnistunut täysin
-vietävä köyhyyden poistoa, ei demokratiaa
eurooppalaiset kolonalisoineet 350 vuotta muuta maailmaa, jättäen sen tilaansa
keinotekoiset rajat (Ranska ja Englanti): Libanon, Syyria, Irak, (Palestiina ja Israel)
Sopimukset
pakolaisten asema, ihmisoikeudet, EU:n tekniset säännökset
– avustuksessa minimistandardi, ei sama kuin suomalaisilla
– valtion on otettava käsittelyyn turvapaikkahakemus ja myönnettävä pakolaisstatus, jos ”ehdot” täyttyvät
((Saksassa järjestäytynyt rikollisuus (liigoissa eniten jäseniä Romaniasta ja Georgiasta) hallitsee alueita, joille ei edes poliiseilla ole ”asiaa”.))

Suomen talous ja työmarkkinat, Yle1, 7.10.2015 klo 8.10
teollisuustalouden professori Paul Lillrank, Aalto yliopisto?
”Synkin ongelma: Suomessa jäykimmät työmarkkinat maailmassa. (104:s sija eli viimeinen)
SAK määrää lähes yksin. Elinkeinoelämän pahin ongelma on yleissitoisuus. Muualla työläiset turvattu laeilla. (Säästää pitäisi. Sotesta pois 3 miljardia HUS:in ja Pohjois-Karjalan mallilla.)”

J. Kuronen: Seuraus: koulutettu joutuu heikkopalkkaiseen työhön. SAK: ”Koulutus palkalliseksi.” Mistä rahat?? ja mitä se auttaisi enää pitkällä opiskeluissaan olevia tai jo työssä käyviä?  Palkkauksen vääristymät yhä korjaamatta. Aina luvattu: ensi kerralla, mutta ei tällä työmarkkinakierroksella. Korjaus: koulutettujen palkkoja ylös päin muiden alemma. ((Ei kuitenkaan ihan alimmia, koska niillä ei tahdo tulla toimeen nytkään. Olemme siirtyneet liikaa kaikenlaisiin tasamaksuihin ja -veroihin. Huippuna Microsoftin uudet ohjelmat, joita ei saa omaksi, vaan käyttöönsä vain vuodeksi ja sitten on taas maksettava uusi vuosimaksu. Ennen oli meillä köyhillä mahdollisuus tyytyä vanhoihin ohjelmiin ja päästä näin paljon halvemmalla. Välivaiheena käytettin kone- ja henkilökohtaisia ohjelmia.))

Tiede, luovuus ja politiikka

Yle Radio1 Tiedeykkönen ti 7.7 2015 (uusinta kesältä 2014)
Professori (uskontotiede) Rene Gothoni Helsingin yliopistosta ja professori Kalle Michelsen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta pohtivat luovan prosessin olemusta. He pohtivat myös oman aikamme haasteita. Millaisiin kysymyksiin tarvitaan luovuutta juuri tällä hetkellä? Toimittajana Sisko Loikkanen.
Ajatuksia viimeisiltä minuuteilta.
Tiedemiehistä tehdään tiedesankareita ja tieteenteko (luovuus) jää pois.
Tiede nykyisin ainoaa luotettavaa tietoa, sekin pirstaloitunutta ja epäjärjestelmällistä.
Sata vuotta sitten olivat kirkko, uskonnot, ideologiat, joilla oli legitimiteettiä ja joilla voitiin muuttaa arvoja, normistoja. (Yksinkertaisimmillaan legitimiteetti tarkoittaa järjestelmän hyväksymisenarvoisuutta kansalaisten silmissä.)
Nyt tällaisia ei ole. Esim. työväenliike menettänyt ideologiansa.
Tapahtunut luovuuskato, ollaan kädettömiä ongelmien ratkaisemisessa.
Olisi koulutusta. Onko tiede ollut alun alkaenkaan se, joka meidät pelastaa? (ollut pelastuksen avain?)
Tieto ja päätöksenteko eivät kohtaa, ovat eriytyneet. Poliitikot eivät käytä riittävästi tiedettä. Poliitikot päättävät ideologiansa perusteella. Ei ole tiedeministeriä. Instanssi, jossa tieteilijät ja poliitikot kohtaisivat, puuttuu.
Demokratia:Tiede on yksi maailman epädemokraatisimmista instituutioista, täysin epätasa-arvoinen. (Maapallo on kuution mallinen, jos enemmistö on sitä mieltä. J. Kurosen lisäys)
Tutkimuksen tuloksia ei synny äänestämällä vaan tekemällä.
Haasteita:
Ilmastonmuutos
Monikulttuurisuus valtava haaste
Nuorisotyöttömyys on maailmanloppu. Sille ei löydetä mitään ratkaisua.